استانداری آذربایجان شرقی .برای تبديل وضعيت نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره 57510تاريخ95/11/17سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور،از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر تبديل وضعيت مي‌نمايد.

مهلت ثبت نام به پایان رسید و زمان آزمون متعاقبا از طریق سایت استانداری اعلام میگردد.


پشتیبانی و اجرا توسط « شرکت انشان رایانه» مي باشد.