۳۲۲۱۰۷۸۷ (۰۶۱)

09025364662

آرشا آوین جنوب

&

کنسرسیوم آموزشی
انشان & آرشا

آموزش،مشاوره،سنجش

قبل
بعدی

#دوره ها دسته بندی دوره ها

کارکنان دادگستری

دوره های کارکنان دادگستری

کارکنان دولت

دوره های کارکنان دولت

متقاضیان آزاد

همه دوره ها

همه دوره ها

همه دوره ها

#دوره های ضمن خدمت فرهنگیان پکیج های ویژه فرهنگیان استان خوزستان

در انتخاب دوره های فرهنگیان توجه به شرایط فراگیران توسط شخص متقاضی ضروری است.
(شرایط فراگیران از سامانه ltms و یا ضمن خدمت اداره متبوع توسط فرد فراگیر قابل استعلام است)
جهت مشاهده فیلم آموزشی بررسی شرایط فراگیر روی لینک زیر کلیک کنید

پکیج اول

100 ساعت دوره ضمن خدمت فرهنگیان
هزار تومان 100
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
 • نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
 • اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
 • پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
منقضی شده

پکیج دوم

100 ساعت دوره ضمن خدمت فرهنگیان
هزار تومان 100
 • مهارت بدو خدمت معلمان
 • مدیریت کلاس درس
 • مدیریت مدرسه محور
منقضی شده

پکیج سوم

100 ساعت دوره ضمن خدمت فرهنگیان
هزار تومان 100
 • روش ها و فنون تدریس
 • اقدام پژوهی
 • خلاقیت و نوآوری در مدرسه
 • روش های فعال یاددهی یادگیری
منقضی شده

پکیج چهارم

100 ساعت دوره ضمن خدمت فرهنگیان
هزار تومان 100
 • پرورش خلاقیت در دانش آموزان
 • روش های فعال یاددهی یادگیری
 • راهنمای عملی تهیه طرح درس
 • آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین
 • مدیریت مدرسه محور
منقضی شده

پکیج پنجم

100 ساعت دوره ضمن خدمت فرهنگیان
هزار تومان 100
 • مهارت بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس
 • مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه
 • نظارت و راهنمایی تعلیماتی
 • آسیب شناسی خانواده
منقضی شده

پکیج ششم

100 ساعت دوره ضمن خدمت فرهنگیان
هزار تومان 100
 • بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی
 • بررسی و تحلیل روش تدریس ریاضی
 • مهارت های تفکر و حل مساله
 • مدیریت ارتباطات در مدرسه
 • ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی
منقضی شده

#فیلم آموزشی فیلم آموزشی کنترل شرایط فراگیران در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان (ltms.medu.ir)