۳۲۲۱۰۷۸۷ (۰۶۱)

09025364662

آرشا آوین جنوب

&

کنسرسیوم آموزشی
انشان & آرشا

آموزش،مشاوره،سنجش

اطلاع رسانی - استخدامی

دفترچه آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی و بویژه آموزش و پرورش (به توضیحات صفحه ۱۰ دفترچه دقت کنید)
مرکز آموزش انشان مندرج در لیست مراکز مجاز سازمان اداری و استخدامی کشور مجری دوره ICDL

جهت دانلود دفترچه آزمون استخدامی روی لینک زیر ضربه بزنید

دانلود دفترچه