۳۲۲۱۰۷۸۷ (۰۶۱)

09025364662

آرشا آوین جنوب

&

کنسرسیوم آموزشی
انشان & آرشا

آموزش،مشاوره،سنجش

بسته جامع طلایی فرهنگیان

قابل توجه فرهنگیان محترم

برگزاری بسته جامع طلایی ویژه کلیه فرهنگیان استان

100 ساعت آموزش ضمن خدمت با تخفیف ویژه

شامل:

  • پرسش و پاسخ های اعتقادی (28 ساعت)
  • روخوانی و روان خوانی قرآن کریم (28 ساعت)
  • آئین نگارش و مکاتبات اداری (24 ساعت)
  • اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (20 ساعت)

با ثبت نام در دوره های فوق به صورت همزمان از تخفیفات ویژه انشان بهره مند شوید.